SẢN PHẨM CHẤT LIỆU HEMATITE

VÒNG TAY HEMATITE HẠT 10 LY

GIÁ: 315,000 VND

MUA

VÒNG TAY HEMATITE HẠT 10 LY

MÃ SP: BRHEGE10

CÔNG DỤNG:: HỖ TRỢ THIỀN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LINH, BẢO VỆ NGƯỜI ĐI XA, NHƯ BÙA BÌNH AN, TỐT CHO MỐI QUAN HỆ, TÌNH CẢM, LÀM BÌNH DỊU TÂM HỒN, VUI VẺ, CẢM GIÁC AN LẠC, TĂNG KHẢ NĂNG TRÍ ÓC, TẬP TRUNG, HỌC HÀNH TỐT HƠN, TĂNG CƯỜNG Ý CHÍ, PHÁT HUY KHẢ NĂNG BẢN THÂN, LÀM LÀNH VẾT LOÉT, VẾT THƯƠNG NGOÀI DA, GIÚP TÁI TẠO TẾ BÀO, CHỮA THIẾU MÁU, ĐIỀU HÒA HUYẾT ÁP,
Xem chi tiết sản phẩm

VÒNG TAY HEMATITE HẠT 6 LY

GIÁ: 245,000 VND

Giá khuyến mại: 203,350 VND

Tiết kiệm: 41,650 VND

MUA

VÒNG TAY HEMATITE HẠT 6 LY

MÃ SP: BRHEGE06

29, 30 hạt, chu vi cỡ 16cm

CÔNG DỤNG:: HỖ TRỢ THIỀN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LINH, BẢO VỆ NGƯỜI ĐI XA, NHƯ BÙA BÌNH AN, TỐT CHO MỐI QUAN HỆ, TÌNH CẢM, LÀM BÌNH DỊU TÂM HỒN, VUI VẺ, CẢM GIÁC AN LẠC, TĂNG KHẢ NĂNG TRÍ ÓC, TẬP TRUNG, HỌC HÀNH TỐT HƠN, TĂNG CƯỜNG Ý CHÍ, PHÁT HUY KHẢ NĂNG BẢN THÂN, LÀM LÀNH VẾT LOÉT, VẾT THƯƠNG NGOÀI DA, GIÚP TÁI TẠO TẾ BÀO, CHỮA THIẾU MÁU, ĐIỀU HÒA HUYẾT ÁP,
Xem chi tiết sản phẩm

VÒNG TAY HEMATITE HẠT 8 LY

GIÁ: 275,000 VND

MUA

VÒNG TAY HEMATITE HẠT 8 LY

MÃ SP: BRHEGE

21, 22 hạt, chu vi khoảng 16cm

CÔNG DỤNG:: HỖ TRỢ THIỀN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LINH, BẢO VỆ NGƯỜI ĐI XA, NHƯ BÙA BÌNH AN, TỐT CHO MỐI QUAN HỆ, TÌNH CẢM, LÀM BÌNH DỊU TÂM HỒN, VUI VẺ, CẢM GIÁC AN LẠC, TĂNG KHẢ NĂNG TRÍ ÓC, TẬP TRUNG, HỌC HÀNH TỐT HƠN, TĂNG CƯỜNG Ý CHÍ, PHÁT HUY KHẢ NĂNG BẢN THÂN, LÀM LÀNH VẾT LOÉT, VẾT THƯƠNG NGOÀI DA, GIÚP TÁI TẠO TẾ BÀO, CHỮA THIẾU MÁU, ĐIỀU HÒA HUYẾT ÁP,
Xem chi tiết sản phẩm

VÒNG TAY HEMATITE HẠT 8 LY ĐIỂM 1 HẠT THẠCH ANH VÀNG RẠN

GIÁ: 275,000 VND

MUA

VÒNG TAY HEMATITE HẠT 8 LY ĐIỂM 1 HẠT THẠCH ANH VÀNG RẠN

MÃ SP: BRHEGE081R

21, 22 hạt, chu vi khoảng 16cm

CÔNG DỤNG:: HỖ TRỢ THIỀN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LINH, BẢO VỆ NGƯỜI ĐI XA, NHƯ BÙA BÌNH AN, TỐT CHO MỐI QUAN HỆ, TÌNH CẢM, LÀM BÌNH DỊU TÂM HỒN, VUI VẺ, CẢM GIÁC AN LẠC, TĂNG KHẢ NĂNG TRÍ ÓC, TẬP TRUNG, HỌC HÀNH TỐT HƠN, TĂNG CƯỜNG Ý CHÍ, PHÁT HUY KHẢ NĂNG BẢN THÂN, LÀM LÀNH VẾT LOÉT, VẾT THƯƠNG NGOÀI DA, GIÚP TÁI TẠO TẾ BÀO, CHỮA THIẾU MÁU, ĐIỀU HÒA HUYẾT ÁP,
Xem chi tiết sản phẩm

Trang: 1