SẢN PHẨM CHẤT LIỆU NGỌC LƯU LY

VÒNG TAY NGỌC LƯU LY HẠT 10 LY

GIÁ: 365,000 VND

Chỉ còn 2 SP. Bạn mua ngay nhé!

MUA

VÒNG TAY NGỌC LƯU LY HẠT 10 LY

MÃ SP: BRLLNA10

CÔNG DỤNG:: TĂNG KHẢ NĂNG TRÍ ÓC, TẬP TRUNG, HỌC HÀNH TỐT HƠN, LÀM BÌNH DỊU TÂM HỒN, VUI VẺ, CẢM GIÁC AN LẠC, HỖ TRỢ THIỀN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LINH, LÀM SẠCH, ĐẸP DA, BẢO VỆ NGƯỜI ĐI XA, NHƯ BÙA BÌNH AN, XẢ STRESS, GIÚP VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG TINH THẦN, CHỮA TRỊ NHỮNG TỔN THƯƠNG TINH THẦN, TÌNH CẢM, TRỊ NHỨC ĐẦU DO CĂNG THẲNG, CẢM, TRÚNG GIÓ, TỐT CHO TIM, TỐT CHO HỆ TIÊU HÓA, CẢI THIỆN HỆ MIỄN DỊCH, GIẢM ĐAU, HẠ SỐT,
Xem chi tiết sản phẩm

VÒNG TAY NGỌC LƯU LY HẠT 12 LY

GIÁ: 425,000 VND

Chỉ còn 3 SP. Bạn mua ngay nhé!

MUA

VÒNG TAY NGỌC LƯU LY HẠT 12 LY

MÃ SP: BRLLNA12

CÔNG DỤNG:: TĂNG KHẢ NĂNG TRÍ ÓC, TẬP TRUNG, HỌC HÀNH TỐT HƠN, LÀM BÌNH DỊU TÂM HỒN, VUI VẺ, CẢM GIÁC AN LẠC, HỖ TRỢ THIỀN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LINH, LÀM SẠCH, ĐẸP DA, BẢO VỆ NGƯỜI ĐI XA, NHƯ BÙA BÌNH AN, XẢ STRESS, GIÚP VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG TINH THẦN, CHỮA TRỊ NHỮNG TỔN THƯƠNG TINH THẦN, TÌNH CẢM, TRỊ NHỨC ĐẦU DO CĂNG THẲNG, CẢM, TRÚNG GIÓ, TỐT CHO TIM, TỐT CHO HỆ TIÊU HÓA, CẢI THIỆN HỆ MIỄN DỊCH, GIẢM ĐAU, HẠ SỐT,
Xem chi tiết sản phẩm

VÒNG TAY NGỌC LƯU LY HẠT 6 LY

GIÁ: 275,000 VND

MUA

VÒNG TAY NGỌC LƯU LY HẠT 6 LY

MÃ SP: BRLLNA06

29, 30 hạt, chu vi cỡ 17cm

CÔNG DỤNG:: TĂNG KHẢ NĂNG TRÍ ÓC, TẬP TRUNG, HỌC HÀNH TỐT HƠN, LÀM BÌNH DỊU TÂM HỒN, VUI VẺ, CẢM GIÁC AN LẠC, HỖ TRỢ THIỀN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LINH, LÀM SẠCH, ĐẸP DA, BẢO VỆ NGƯỜI ĐI XA, NHƯ BÙA BÌNH AN, XẢ STRESS, GIÚP VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG TINH THẦN, CHỮA TRỊ NHỮNG TỔN THƯƠNG TINH THẦN, TÌNH CẢM, TRỊ NHỨC ĐẦU DO CĂNG THẲNG, CẢM, TRÚNG GIÓ, TỐT CHO TIM, TỐT CHO HỆ TIÊU HÓA, CẢI THIỆN HỆ MIỄN DỊCH, GIẢM ĐAU, HẠ SỐT,
Xem chi tiết sản phẩm

VÒNG TAY NGỌC LƯU LY HẠT 8 LY

GIÁ: 315,000 VND

MUA

VÒNG TAY NGỌC LƯU LY HẠT 8 LY

MÃ SP: BRLLNA08

21, 22 hạt, chu vi khoảng 17cm

CÔNG DỤNG:: TĂNG KHẢ NĂNG TRÍ ÓC, TẬP TRUNG, HỌC HÀNH TỐT HƠN, LÀM BÌNH DỊU TÂM HỒN, VUI VẺ, CẢM GIÁC AN LẠC, HỖ TRỢ THIỀN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LINH, LÀM SẠCH, ĐẸP DA, BẢO VỆ NGƯỜI ĐI XA, NHƯ BÙA BÌNH AN, XẢ STRESS, GIÚP VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG TINH THẦN, CHỮA TRỊ NHỮNG TỔN THƯƠNG TINH THẦN, TÌNH CẢM, TRỊ NHỨC ĐẦU DO CĂNG THẲNG, CẢM, TRÚNG GIÓ, TỐT CHO TIM, TỐT CHO HỆ TIÊU HÓA, CẢI THIỆN HỆ MIỄN DỊCH, GIẢM ĐAU, HẠ SỐT,
Xem chi tiết sản phẩm

Trang: 1