HỶ LẠC SHOP: ĐÁ PHONG THỦY: ĐÁ THẬT, GIÁ MỀM, TƯ VẤN ĐÚNG

TÌM SẢN PHẨM

TÌM SẢN PHẨM CÓ CHẤT LIỆU ĐÁ PHONG THỦY HỢP VỚI CÁC MẠNG:
TÌM SẢN PHẨM CÓ CHẤT LIỆU ĐÁ PHONG THỦY THEO MÀU SẮC:
TÌM SẢN PHẨM CÓ CHẤT LIỆU ĐÁ PHONG THỦY THEO CÔNG DỤNG:
TÌM SP THEO CHẤT LIỆU ĐÁ PHONG THỦY:

SẢN PHẨM

VÒNG TAY SAN HÔ TRẮNG HẠT 10 LY

VÒNG TAY SAN HÔ TRẮNG HẠT 10 LY

Mã SP: BRCOWH10

395,000 VND

Chỉ còn 2 SP

 

VÒNG TAY NGỌC LAM XANH HẠT 10 LY

VÒNG TAY NGỌC LAM XANH HẠT 10 LY

Mã SP: BRTUBU10

345,000 VND

Chỉ còn 3 SP

 

VÒNG TAY ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN) HẠT 8 LY

VÒNG TAY ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN) HẠT 8 LY

Mã SP: BROBBA8

295,000 VND

Chỉ còn 1 SP

 

MẶT DÂY CHUYỀN THẠCH ANH TÍM HÌNH GIỌT NƯỚC HỘT 8X12MM

MẶT DÂY CHUYỀN THẠCH ANH TÍM HÌNH GIỌT NƯỚC HỘT 8X12MM

Mã SP: PEAMVIWD8X12

195,000 VND

GIÁ KM: 165,750 VND

TIẾT KIỆM: 29,250 VND

 

VÒNG TAY NGỌC LƯU LY HẠT 6 LY

VÒNG TAY NGỌC LƯU LY HẠT 6 LY

Mã SP: BRLLBU6

245,000 VND

GIÁ KM: 208,250 VND

TIẾT KIỆM: 36,750 VND