BẢNG TRA ĐÁ PHONG THỦY THEO CÔNG DỤNG

CÔNG DỤNG LOẠI ĐÁ PHONG THỦY
CHIÊU TÀI

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

THÀNH CÔNG, SUNG TÚC, THỊNH VƯỢNG

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

THẠCH ANH XANH   (Xem các SP THẠCH ANH XANH)

MAY MẮN, XUA ĐI XUI RỦI, BẢO VỆ BÌNH AN

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

THẠCH ANH XANH   (Xem các SP THẠCH ANH XANH)

BẢO VỆ NGƯỜI ĐI XA, NHƯ BÙA BÌNH AN

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)   (Xem các SP ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN))

HEMATITE   (Xem các SP HEMATITE)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

SAN HÔ ĐỎ   (Xem các SP SAN HÔ ĐỎ)

SAN HÔ TRẮNG   (Xem các SP SAN HÔ TRẮNG)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH XANH   (Xem các SP THẠCH ANH XANH)

THẠCH LỰU NGỌC   (Xem các SP THẠCH LỰU NGỌC)

TỐT CHO MỐI QUAN HỆ, TÌNH CẢM

HEMATITE   (Xem các SP HEMATITE)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH LỰU NGỌC   (Xem các SP THẠCH LỰU NGỌC)

TĂNG KHẢ NĂNG ĂN NÓI, THUYẾT TRÌNH, THUYẾT PHỤC

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

TĂNG KHẢ NĂNG TRÍ ÓC, TẬP TRUNG, HỌC HÀNH TỐT HƠN

HEMATITE   (Xem các SP HEMATITE)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

SAN HÔ ĐỎ   (Xem các SP SAN HÔ ĐỎ)

SAN HÔ TRẮNG   (Xem các SP SAN HÔ TRẮNG)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

THẠCH ANH XANH   (Xem các SP THẠCH ANH XANH)

TĂNG KHẢ NĂNG SÁNG TẠO, TƯ DUY

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

LÀM BÌNH DỊU TÂM HỒN, VUI VẺ, CẢM GIÁC AN LẠC

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)   (Xem các SP ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN))

HEMATITE   (Xem các SP HEMATITE)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

SAN HÔ ĐỎ   (Xem các SP SAN HÔ ĐỎ)

SAN HÔ TRẮNG   (Xem các SP SAN HÔ TRẮNG)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

THẠCH ANH XANH   (Xem các SP THẠCH ANH XANH)

XẢ STRESS, GIÚP VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG TINH THẦN

ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)   (Xem các SP ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN))

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

THẠCH ANH XANH   (Xem các SP THẠCH ANH XANH)

CHỮA TRỊ NHỮNG TỔN THƯƠNG TINH THẦN, TÌNH CẢM

ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)   (Xem các SP ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN))

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

THẠCH LỰU NGỌC   (Xem các SP THẠCH LỰU NGỌC)

GIÚP NGỦ NGON, NGĂN NGỪA ÁC MỘNG

ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)   (Xem các SP ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN))

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

KHỬ SÓNG TỪ, CẢN BỨC XẠ TỪ TRONG MÔI TRƯỜNG

ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)   (Xem các SP ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN))

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

KHỬ ĐỘC TRONG THỰC PHẨM, NƯỚC UỐNG, THẢI ĐỘC CƠ THỂ

BẠC   (Xem các SP BẠC)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH LỰU NGỌC   (Xem các SP THẠCH LỰU NGỌC)

HỖ TRỢ THIỀN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LINH

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

HEMATITE   (Xem các SP HEMATITE)

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

THẠCH ANH XANH   (Xem các SP THẠCH ANH XANH)

TỐT CHO SỨC KHỎE NÓI CHUNG

BẠC   (Xem các SP BẠC)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

SAN HÔ ĐỎ   (Xem các SP SAN HÔ ĐỎ)

SAN HÔ TRẮNG   (Xem các SP SAN HÔ TRẮNG)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

THẠCH ANH XANH   (Xem các SP THẠCH ANH XANH)

THẠCH LỰU NGỌC   (Xem các SP THẠCH LỰU NGỌC)

PHỤC HỒI SỨC KHỎE

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

TĂNG KHẢ NĂNG TÌNH DỤC

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH LỰU NGỌC   (Xem các SP THẠCH LỰU NGỌC)

GIÚP TRẺ, ĐẸP, LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH LÃO HÓA

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH LỰU NGỌC   (Xem các SP THẠCH LỰU NGỌC)

GIÚP GIẢM CÂN

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

LÀM SẠCH, ĐẸP DA

BẠC   (Xem các SP BẠC)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

TỐT CHO TÓC, GIÚP MỌC TÓC

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

GIẢM MỆT MỎI
GIÚP TÁI TẠO TẾ BÀO

HEMATITE   (Xem các SP HEMATITE)

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

SAN HÔ ĐỎ   (Xem các SP SAN HÔ ĐỎ)

SAN HÔ TRẮNG   (Xem các SP SAN HÔ TRẮNG)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

CẢI THIỆN HỆ MIỄN DỊCH

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

GIẢM ĐAU, HẠ SỐT

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

CHỐNG VIÊM NHIỄM

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

LÀM LÀNH VẾT LOÉT, VẾT THƯƠNG NGOÀI DA

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

BẠC   (Xem các SP BẠC)

HEMATITE   (Xem các SP HEMATITE)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

LÀM TAN VẾT BẦM

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

GIẢM DỊ ỨNG

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

TRỊ NHỨC ĐẦU DO CĂNG THẲNG, CẢM, TRÚNG GIÓ

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

TỐT CHO MÁU

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

HEMATITE   (Xem các SP HEMATITE)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

SAN HÔ ĐỎ   (Xem các SP SAN HÔ ĐỎ)

SAN HÔ TRẮNG   (Xem các SP SAN HÔ TRẮNG)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

CHỮA THIẾU MÁU

HEMATITE   (Xem các SP HEMATITE)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

ĐIỀU HÒA HUYẾT ÁP

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

HEMATITE   (Xem các SP HEMATITE)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

THẠCH LỰU NGỌC   (Xem các SP THẠCH LỰU NGỌC)

GIẢM ĐƯỜNG HUYẾT

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

TỐT CHO XƯƠNG, KHỚP

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

SAN HÔ ĐỎ   (Xem các SP SAN HÔ ĐỎ)

SAN HÔ TRẮNG   (Xem các SP SAN HÔ TRẮNG)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

CHỮA CÒI XƯƠNG Ở TRẺ
TỐT CHO MẮT, THỊ LỰC NÓI CHUNG

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

TỐT CHO TAI, THÍNH LỰC NÓI CHUNG

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

TỐT CHO PHỔI

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

TỐT CHO HỆ HÔ HẤP
TỐT CHO HỆ TIÊU HÓA

ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)   (Xem các SP ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN))

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

SAN HÔ ĐỎ   (Xem các SP SAN HÔ ĐỎ)

SAN HÔ TRẮNG   (Xem các SP SAN HÔ TRẮNG)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

CHỮA BIẾNG ĂN

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

TỐT CHO TIM

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

NGỌC LƯU LY   (Xem các SP NGỌC LƯU LY)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH TÍM   (Xem các SP THẠCH ANH TÍM)

THẠCH LỰU NGỌC   (Xem các SP THẠCH LỰU NGỌC)

TỐT CHO GAN

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

NGỌC LAM ĐỎ   (Xem các SP NGỌC LAM ĐỎ)

NGỌC LAM XANH   (Xem các SP NGỌC LAM XANH)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

TỐT CHO TUYẾN TỤY

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

TỐT CHO LÁ LÁCH

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

TỐT CHO THẬN

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

TỐT CHO TUYẾN GIÁP

CẨM THẠCH TRẮNG   (Xem các SP CẨM THẠCH TRẮNG)

TỐT CHO BÀNG QUANG

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

THẠCH ANH VÀNG   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG)

THẠCH ANH VÀNG ĐẬM   (Xem các SP THẠCH ANH VÀNG ĐẬM)

TỐT CHO VIỆC THAI SẢN

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

SAN HÔ ĐỎ   (Xem các SP SAN HÔ ĐỎ)

SAN HÔ TRẮNG   (Xem các SP SAN HÔ TRẮNG)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

TỐT CHO PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN MÃN KINH
CHỮA CÁC BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN THẦN KINH

SAN HÔ ĐỎ   (Xem các SP SAN HÔ ĐỎ)

SAN HÔ TRẮNG   (Xem các SP SAN HÔ TRẮNG)

CHỮA BỆNH VẢY NẾN
CHỐNG SAY RƯỢU
TĂNG CƯỜNG Ý CHÍ, PHÁT HUY KHẢ NĂNG BẢN THÂN

ĐÁ MẮT HỔ   (Xem các SP ĐÁ MẮT HỔ)

ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN)   (Xem các SP ĐÁ THIỀN (OBSIDIAN))

HEMATITE   (Xem các SP HEMATITE)

HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT)   (Xem các SP HOÀNG LỤC NGỌC (PERIDOT))

MÃ NÃO ĐỎ TÍM   (Xem các SP MÃ NÃO ĐỎ TÍM)

THẠCH ANH HỒNG   (Xem các SP THẠCH ANH HỒNG)

THẠCH ANH KHÓI   (Xem các SP THẠCH ANH KHÓI)

THẠCH ANH TRẮNG   (Xem các SP THẠCH ANH TRẮNG)

THẠCH ANH XANH   (Xem các SP THẠCH ANH XANH)